XLIX sesja Rady Miejskiej we Włodawie

0
131
 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji XLVII i XLVIII.
 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
 6. Informacja o działalności Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu we Włodawie
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  7.1. zmian w budżecie
  7.2. wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Włodawa
  7.3. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych zarządzanych przez Burmistrza Włodawy na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  7.4. przyjęcia „Projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Włodawa”
  7.5. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S. A. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa
  7.6. przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2022
  7.7. rozpatrzenia petycji dotyczącej dokończenia budowy ulicy Konwaliowej we Włodawie 7.8. wprowadzenia „Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego we Włodawie przy ulicy Kościuszki”
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Włodawa, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku.
  a) odczytanie Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 16 września 2021 r.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szklony 2020/2021
 10. Informacja dotycząca oceny stanu środowiska w mieście Włodawa wraz z analizą stanu sieci hydrantowych i sieci kanalizacyjnej wód opadowych i roztopowych na terenie miasta Włodawa w oparciu o informacje MPGK Sp. z o. o. i KP PSP we Włodawie
 11. Informacja dotycząca oceny stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu włodawskiego i miasta Włodawa za I półrocze 2021 r.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

Joanna Szczepańska
Przewodnicząca Rady Miejskiej we Włodawie

0 0 głosów
Oceń
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze