Wybory samorządowe 2018 instrukcja

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Włodawy
z dnia 21 września 2018roku
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Burmistrz Miasta Włodawy podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez  pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w  wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.:
Nr obwodu głosowania
Granice obwodu głosowania
Siedziba obwodowej komisji wyborczej
1
Ulice: Aleja Józefa Piłsudskiego P 36 – 66, N – 55
125, Armii Krajowej, Władysława Broniewskiego,
Cicha, Czołgistów, Długa, 9 Pułku Artylerii Ciężkiej,
Garnizonowa, Gospodarcza, Graniczna, Kołłątaja,
Koszarowa, Żołnierzy W i N, Krzywa, Lotnicza,
Lubelska 2 – 53, Mielczarskiego, Modrzewskiego,
Podchorążych, Ogrodowa, Pancerniaków, Polna,
Podzamcze, Północna, Przemysłowa, Rzemieślnicza,
Saperów, Alfreda Sokołowskiego, Staszica, Szpitalna,
Sztabowa, Sybiraków, Targowa, Tartaczna, Usługowa,
Wiejska, Wojska Polskiego, Wspólna, Żołnierska,
Żytnia
Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Zawodowych i II
LO we Włodawie, ul. Modrzewskiego 24, 22-200
Włodawa
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
2
Ulice: Aleja Józefa Piłsudskiego P 2 – 34, N – 3 – 53,
Czworobok, 11 Listopada, Jurdyka, Klasztorna,
Kościuszki, Kościelna, Mostowa, Pocztowa,
Przechodnia, Reymonta, Rynek, Sadowa, Sejmowa,
Słowackiego, Sienkiewicza, Spokojna, Szkolna,
Trębacka, Niecała, Zielna, Żeromskiego
Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego, al. Józefa
Piłsudskiego 41, 22200 Włodawa
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
3
Ulice: Adama Asnyka, Aleksandra Fredry, Estery,
Furmańska, Jasna, Jaszki, Klonowa, Konopnickiej,
Kopernika, Kraszewskiego, Kupały, Lipowa, I. Łęckiej,
Mikołaja Reja, Nadrzeczna, Nadstawna, Okunińska,
Elizy Orzeszkowej, Piastowska, B. Prusa, Rymarska,
Rokiczany, Rzeckiego, Saska, Semki, Sawki,
Słoneczna, Światowida, Ulany, Waligóry, Wąska,
Wąwozowa, Widokowa, Wokulskiego, Zabagonie,
Gabrieli Zapolskiej, Zamknięta, Ziemowita
Lokal świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2, ul.
Kopernika 3, 22-200 Włodawa
4
Ulice: Aleja Jana Pawła II Nr 7 – 12, 16, 17, 23, 27, 29,
31, Czerwonego Krzyża, Krótka, Kotlarska,
Partyzantów, księcia Sanguszki, Sokołowa, Tysiąclecia
PP 3/9, 4, 6, 10, 11, 12, 15, 17, 14, 16, 18, 19,
Biblioteka Miejska, ul. Przechodnia 13, 22-200
Włodawa
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Wincentego Witosa.
Biblioteka Miejska, ul. Przechodnia 13, 22-200
Włodawa
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
5
Ulice: Aleja Jana Pawła II 33, Boczna, Chabrowa,
Chełmska 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21, 21A, 23,
Chełmskadomy wolnostojące, Diamentowa, Gliniana,
Glazurowa, Jagodowa, Korolowska, Konwaliowa,
Malinowa, Mickiewicza, Młynarska, Morelowa,
Piaskowa, Porcelanowa, Różana, Rubinowa,
Suchawska, Szamotowa, Szmaragdowa, Truskawkowa,
Turkusowa, Żwirkowa, Wyrykowska, Lubelska 60,
Prof. Zbigniewa Sierpińskiego.
Lokal holu Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Prof.
Zbigniewa Sierpińskiego 4, 22200 Włodawa
6
Zakład Karny
Świetlica Zakład Karny, Żołnierzy WiN 19, 22200
Włodawa
7
SPZOZ-Szpital
Świetlica Szpitala we Włodawie, Piłsudskiego 64,
22200 Włodaw
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Chełmie najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek
pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta Włodawy najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.
Burmistrz Miasta Włodawy
Wiesław Muszyński