V MIĘDZYNARODOWY TRÓJSTYK LITERACKI

Już po raz piąty we Włodawie organizowany jest Międzynarodowy Trójstyk Literacki. W tym roku wydarzenie będzie trwało dwa dni obejmując swoim programem 16 i 17 maja 2023 roku.

Głównym celem Międzynarodowego Trójstyku jest popularyzacja wartościowej literatury i kultury, ale też wymiana doświadczeń, wzajemnej inspiracji i nawiązywanie kontaktów ze stowarzyszeniami twórczymi w obszarze wielokulturowości, w tym językowo-literackim. Celem równoważnym jest też pielęgnacja tradycji, wielokulturowego dorobku województwa lubelskiego poprzez zaproszenie lokalnych społeczności spoza miasta Włodawy oraz przedstawicieli polskich, ukraińskich i litewskich środowisk literackich i kulturotwórczych do żywej interakcji z kulturą wschodniego pogranicza. 

W programie przewidziano uroczystą Galę w Urzędzie Miejskim z wręczeniem Nagród Literackich Międzynarodowego Trójstyku Literackiego literatom z Polski i Ukrainy: poetce Agnieszce Monice Polak oraz prozaikowi Anatolijowi Krymowi, podpisanie porozumienia o współpracy między Związkiem Literatów Polskich a Związkiem Pisarzy Litwy oraz występ zespołu wokalno-instrumentalnego. Galę zakończy korowód wielokulturowej przyjaźni z ratusza do Włodawskiego Domu Kultury, gdzie podczas części artystycznej wystąpią aktorzy z Teatru z Końca Polski oraz zespół polsko-ukraiński Jezioranki – oba działające przy WDK.

Drugiego dnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej przewidziano sympozjum popularnonaukowe z udziałem Związku Literatów w Lublinie, prezentację publikacji antologii poetyckiej, koncert instrumentalny oraz podsumowanie III Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza.

„Partnerem wydarzenia V Międzynarodowy Trójstyk Literacki jest Województwo Lubelskie „Lubelskie Smakuj Życie!”

 

 

0 0 głosów
Oceń

Latest articles

Related articles

spot_img
0
proszę skomentuj.x