LXXXIII Sesja Rady Miejskiej we Włodawie

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

5.1 wieloletniej prognozy finansowej a) odczytanie opinii RIO o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedłożonej przez Miasto Włodawa b) odczytanie opinii Komisji Stałych Rady c) dyskusja nad projektem uchwały d) głosowanie

5.2 budżetu miasta na 2024 rok a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza b) odczytanie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok Miasta Włodawa wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie c) odczytanie opinii Komisji Stałych Rady d) odczytanie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Stałych Rady e) dyskusja nad projektem uchwały f) głosowanie

5.3 zmian w budżecie

5.4 przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym oraz Narkomanii na rok 2024.

6. Wolne wnioski i informacje.

7. Zakończenie obrad.

0 0 głosów
Oceń

Latest articles

Related articles

spot_img
0
proszę skomentuj.x