LXXX Sesja Rady Miejskiej we Włodawie

Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej
sesji.
5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
6.1 w sprawie przyjęcia powierzenia prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogą
wojewódzką nr 816 w zakresie bieżącego utrzymania czystości oraz zieleni w pasie
drogowym w granicach administracyjnych miasta Włodawa,
6.2 w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń
wodociągowych i kanalizacjach m. Włodawy na lata 2023 – 2025”,
6.3 w sprawie petycji dotyczącej o ustanowienie na terenie miasta Włodawa pomników przyrody złożoną przez Inicjatywę Lokalną Między Drzewami,
6.4 w sprawie petycji złożonej przez Panią Bożenę Królikowską Prezes Zarządu Arba
Sp. z.o.o., ul. Sierakowo 55 06-300 Przasnysz, o podjęcie działań w sprawie budowy
chodnika w ciągu drogi Wojewódzkiej 812,
6.5 w sprawie petycji dotyczącej o wykonanie utwardzenia ulicy Podchorążych
we Włodawie,
6.6 w sprawie petycji dotyczącej o montażu ekranów akustycznych na ulicy Chełmskiej
na odcinku od Ronda im. profesora Władysława Kuraszkiewicza do skrzyżowania ulic
Diamentowej i Wyrykowskiej w mieście Włodawa.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji za rok 2022.
8. Raport z realizacji zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom
Alkoholowym oraz Narkomanii w roku 2022.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

0 0 głosów
Oceń

Latest articles

Related articles

spot_img
0
proszę skomentuj.x