LXXIV Sesja Rady Miejskiej we Włodawie

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2022 rok:
5.1. debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Włodawa za 2022 rok;
5.2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Włodawy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Włodawy z wykonania budżetu miasta za 2022 rok:
a) omówienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i sprawozdania finansowego;
b) omówienie informacji o stanie mienia komunalnego;
c) odczytanie opinii RIO w Lublinie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu;
d) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej i opinii Komisji Stałych;
e) odczytanie opinii RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej
f) dyskusja;
g) głosowanie nad uchwałą.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Włodawy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
8.1. zmian w budżecie.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

0 0 głosów
Oceń

Latest articles

Related articles

spot_img
0
proszę skomentuj.x