LXXIII sesja Rady Miejskiej we Włodawie

0
71

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) zwołuję w dniu 31 maja 2023 r., o godz. 13:00 – LXXIII sesję Rady Miejskiej we Włodawie. Obrady sesji odbędą się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1. zmian wieloletniej prognozie finansowej;
5.2. zmian w budżecie;
5.3. emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
5.4. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Lubelskiego;
5.5. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawa na 2023 rok”;
5.6. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
5.7. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego we Włodawie.
6. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Włodawa na lata 2021 – 2025”.
7. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Włodawa z organizacjami pozarządowymi w roku 2022.
8. Sprawozdanie z działalności Włodawskiego Domu Kultury w roku 2022.
9. Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2022.
10. Sprawozdanie z działalności Szkoły Muzycznej I stopnia we Włodawie za rok 2022.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zakończenie obrad.

0 0 głosów
Oceń
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze