LXXI Sesja Rady Miejskiej we Włodawie

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołów z LXVIII, LXIX i LXX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
6. Informacja o działalności Stowarzyszenia Odkrywców Ziemi Włodawskiej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1. wieloletniej prognozie finansowej
7.2. zmian w budżecie
7.3. uchwalenia planów pracy Rady Miejskiej i Komisji Stałych Rady na rok 2023
7.4. wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miejską Włodawa wkładu niepieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. we Włodawie w postaci infrastruktury technicznej
7.5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawa na 2023 rok”
7.6. Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w szkołach podstawowych oraz w Szkole Muzycznej I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa
7.7. ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakres tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w szkołach podstawowych oraz w Szkole Muzycznej I stopnia prowadzonych przez Gminę Miejską Włodawa.
8. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2022 rok oraz wykaz potrzeb w ww. zakresie.
9. Informacja z realizacji Programu Wspierania Rodziny Miasta Włodawa na lata 2020 – 2022.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zakończenie obrad.

 

0 0 głosów
Oceń

Latest articles

Related articles

spot_img
0
proszę skomentuj.x