LV Sesja Rady Miejskiej we Włodawie

0
144

ZAPROSZENIE
Zapraszam kierowników i dyrektorów podległych jednostek Gminy Miejskiej Włodawa na
LV sesję Rady Miejskiej we Włodawie, która odbędzie się 25 marca 2022 r. o godzinie
12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, Aleja Józefa Piłsudskiego 41 we Włodawie.

Porządek obrad:
1 Otwarcie obrad.
2 Przyjęcie porządku obrad.
3 Przyjęcie protokołów LIII i LIV sesji.
4 Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od
ostatniej sesji.
5 Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
6 Informacja o działalności Towarzystwa Muzyki Chóralnej Vlodaviensis.
7 Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1 wyrażenia zgody na objęcie udziałów w spółce SIM Lubelskie spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kraśniku
7.2 zmiany wieloletniej prognozy finansowej
7.3 zmian w budżecie
7.4 ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych
straży pożarnych z Gminy Miejskiej Włodawa biorących udział w działaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Miejską Włodawa lub
inne uprawnione podmioty
7.5 zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia zasad
ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej,
zarządzenia jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości
wynagrodzenia za inkaso na terenie miasta Włodawa
7.6 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 602)
7.7 wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (nr 130/2)
7.8 przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie miasta Włodawa na 2022 rok”
7.9 wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Włodawa na lata 2022-2028
7.10 przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie
Gminy Miejskiej Włodawa
7.11 uchwalenia „Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i
soboty przez rolników i ich domowników w wyznaczonych miejscach na
targowiskach miejskich we Włodawie”
7.12 zmiany uchwały nr XLV/203/21 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 16 lipca
2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miejskiej
Włodawa na rok szkolny 2021/2022
7.13 ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Włodawa
7.14 przyjęcia programu osłonowego Gminy Miejskiej Włodawa „Korpus Wsparcia
Seniorów” na rok 2022
7.15 obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
7.16 wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Włodawskiego do wykonania zadania
publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na utworzeniu oraz
prowadzeniu miejsc zakwaterowania na obszarze miasta Włodawy, które będą
przeznaczone dla cudzoziemców z terytorium Ukrainy oraz zawarcia w tym
celu porozumienia
8 Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie za rok
2021.
9 Sprawozdanie z działalności Włodawskiego Domu Kultury za rok 2021
10 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2021
11 Informacja z realizacji zadań ujętych w „Programie Wspierania rodziny Miasta
Włodawa na lata 2020-2022”
12 Wolne wnioski i informacje.
13 Zakończenie obrad.

Posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej odbędą się w dniu:

  •  Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – 21 marca 2022 r., o godz. 11:00
  •  Komisja Budżetu i Rozwoju Lokalnego – 21 marca 2022 r., godz. 13:00
  •  Komisja Porządku Publicznego – 22 marca 2022 r., o godz. 13:00
  •  Komisja Rewizyjna – 22 marca 2022 r., o godz. 14:30
0 0 głosów
Oceń
Subscribe
Powiadom o
guest

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

0 komentarzy
Informacje zwrotne w linii
Zobacz wszystkie komentarze