II Sesja Rady Miejskiej we Włodawie IX kadencji

Porządek obrad sesji:
Otwarcie obrad sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
4. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych od ostatniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1 powołania Komisji Rewizyjnej
5.2 powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
5.3 powołania Komisji Porządku Publicznego IX kadencji Rady Miejskiej we Włodawie
i ustalenia składów osobowych
5.4 powołania Komisji Budżetu i Rozwoju Lokalnego IX kadencji Rady Miejskiej we
Włodawie i ustalenia składów osobowych
5.5 powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu IX kadencji Rady Miejskiej we Włodawie
i ustalenia składów osobowych
5.6 zmian w budżecie
5.7 ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Włodawy
5.8 wyznaczenia przedstawicieli Gminy Miejskiej Włodawa do Zgromadzenia
Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zakończenie obrad.

0 0 głosów
Oceń

Latest articles

Related articles

spot_img
0
proszę skomentuj.x